Report

Site name:
Titov trg = farna cerkev = sv.Kancijan = župna cerkev
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_z0032
Number:
1
Grave features:
charcoal in the filling, pit only
Grave description:
Grob 32, 33. Skupni grob odraslih skeletov brez kulture. Skeleta sta položena tako, da je zgornji skelet položen na desni del spodnjega, tako da je glava zgornjega za desni klavikuli spodnjega. Zgornji, desna roka stegnjena ob trupu, leva pa v komolcu upognjena v gastrično lego. Spod. sk. ima rahlo upognjeno, desna. Skeleta sta pokopana drug za drugim vendar pa z veliko časovno raz. da je spodnja desna extr. disloc. Grobna jama je deloma ukopana v kong. skalo deloma pa v ilovico. Grobna jama ni ravna ampak se od toraksa proti kolenom precej dvigne zlasti na levi strani, tako da levi femur sp. sk. leži precej strmo proti kolenom, ohranjen ** ******* vidni sledovi oglja, tik nad nad sk. peta zidu C gornji. dolž. sk. 1.61 acr 34.5 il 0.3 hum 0.32 ulna 0.22 fem 0.44 t 0.37 az 1350 gornji (y) x 6.65 y 4.76 (n) x 6.19 y 2.99 donji g x y n x y Sk. 12, 13 isti položaj ko 32. 33 Desni je zgornji, spodnje extr. gornjega se odmikajo od donjega. Desna roka upognjena v komolcu in so ima v gastrični legi. Levo ima pod kolenom. Grobna jama ukopana v ilovico tik pod humozno plastjo. Pri desnem kolku zg. skeleta je kamen 18 x 20 cm , ki je morda del sistema kamnite obloge, ki pa je v vsakem primeru bila (skicirana). Deloma tudi v konglomeratu. Skeleta tik pod zidom C. Startigrafsko razmerje skeletov radi nekdanje konfiguracije terena. Skelet 30 leži do 25 cm globlje od 12, 13, ki ležita globlje 14 – 32, 33. dolž. sk 1.54 femur 0.39 acr 0.33 tibia 0.34 ilion 0.33 Hg 2570 Hx 2515 humer. 0.28 2718 2680 ulna 0.24 az 1300 gornji g y 2.9 n.) y 1.4 x 78 – (0.3) x 7.41 (6.5) Donji glava y 2.89 x 7.94 noga y 1.28 x 7.90 gornji g y 2.84 x 7.82 n y 1.39 x 7.45