Report

Site name:
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Hudo
Topographic unit:
Radomlje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Korošec Josip Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji Celje 1947 143
Gabrovec Stane Nekaj novih staroslovanskih najdb. Einige neue altslawische Funde Arheološki vestnik 6 Ljubljana 1955 136
Valič Andrej Staroslovansko grobišče na Blejskem gradu Situla 7 Ljubljana 1964 66
Zupančič Mirina Hudo Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 196