Report

Site name:
Basilica del fondo Tullio
Site features:
stray find
Settlement:
Aquileia - Oglej
Topographic unit:
Aquileia - Oglej
Topographic area:
Udine - Videm
Region:
Friuli
Country:
Italy

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Buora Maurizio Nuovi frammenti altomedioevali della diocesi di Aquileia Forum Iulii 8 Cividale del Friuli 1984 25-28, 32
Cuscito Giuseppe Le epigrafi medievali dei patriarchi tra Aquileia e Grado Aquileia Nostra 62 1991 141-188
Vicelja Marina Centric Compositional Scheme of the Early Medieval Slabs in Istria.Centrična kompozicijska shema na ranosrednjovjekovnim kamenim oltarnim pločama u Istri Umjetnost na istoenoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije (Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Opatija, u svibnju 1992) Rijeka 1993 165-175
Draksler Ingrid O zgodnjesrednjeveških živalskih in antropomorfnih upodobitvah. (Immagini zoomorfe ed antropomorf nell'eta paleochristiana) Goriški letnik 30-31/2003-2004. Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana Nova Gorica 2005 341-355
Buora Maurizio Testimonianze di scultura di eta gota e bizantina nella basilica di Aquileia e nella chiesa di Monastero. Nuove considerazion (Nove ugotovitve ob pričevanju kiparstva gotskega in bizantinskega obdobja v oglejski baziliki in v cerkvi v Monasteru) Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 205–234