Report

Site name:
Maistrov trg, Prešernova ul. Kieselstein, Tomšičeva ul., Reginčeva ul
Site features:
settlement
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- ni nujno, da so vse te lokacije toliko skupaj, da gre za enoto!!!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Vprašanja raziskovanj zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem. Questions des recherches du haut moyen age en Gorenjsko (Haute Carniole) Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 113
Korošec Paola Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov Dela 1. razreda SAZU 22 Ljubljana 1979 37
Sagadin Milan Arheološka letina v Kranju (razstava) Kranj 1998
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 176-180
Sagadin Milan Kranj (Maistrov trg) (št. 95) Varstvo spomenikov 38 Ljubljana 2001 57-58
Sagadin Milan Grad Kieselstein (št. 93) Varstvo spomenikov 38 Ljubljana 2001 55-56
Sagadin Milan Kranj (Prešernova 12) (št. 97) Varstvo spomenikov 38 Ljubljana 2001 59
Vidrih Perko Verena, Sagadin Milan Gorenjska v antiki. Gorenjska in the Antiquity Kamniški zbornik XVII Kamnik 2004 218-219
Sagadin Milan Poznoantična steklarska delavnica (?) v Kranju. A late Roman glass workshop (?) in Kranj Drobci antičnega stekla. Fragments of ancient glass Koper 2004 107-114
Sagadin Milan Rezultati raziskav kranjskega mestnega obzidja Kranjski zbornik 2005 Kranj 2005 7-18
Sagadin Milan EŠD: 16581, Naselje: Kranj, Občina: Kranj,, Ime: Kranj, - mestno jedro, Naslov: Reginčeva ulica, Področje: A, Obdobje: starejša železna doba, zgodnje rimsko obdobje, pozno rimsko obdobje, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 42, 2005 Ljubljana 2006 71-72
Sagadin Milan, Josipovič Draško EŠD: pr. 04-00-ZRD-02-688, Naselje: Kranj, Občina: Kranj, Ime: Kranj - mestno jedro, Področje: A, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 81
Sagadin Milan EŠD: 5131, Naselje: Kranj, Občina: Kranj,, Ime: srednjeveško mestno obzidje, Naslov: Tomšičeva ulica 38, Kranj, Področje: A, Obdobje: prazgodovina, zgodnje rimsko obdobje, pozno rimsko obdobje Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 42, 2005 Ljubljana 2006 72-74
Sagadin Milan Kranj, srednjeveško mestno obzidje Varstvo spomenikov 43, poročila Ljubljana 2007 104-105
Pflaum Veronika (ur.) V blesku kovinske oprave. Gleaming in armour. Poznoantična lamelna oklepa iz Kranja. Late Antique lamellar armours from Kranj. Kranj 2016