Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
church
Settlement:
Piran
Topographic unit:
Piran
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Guček Mojca, Snoj Damijan, Novšak Matjaž Piran Varstvo spomenikov 34 Ljubljana 1992 265-272
Snoj Damijan De pavone. Ob najdbi fibule iz Pirana Annales 3/93 Koper 1993 67-72
Snoj Damijan Piran Varstvo spomenikov 35, 1993 Ljubljana 1995 128
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 433-434
Karinja Snježana Večen Piran v luči arheoloških najdb Piran 2013 12-14