Report

Site name:
Podgorica pri Črnučah
Site features:
settlement
Time span:
600 - 700
Settlement:
Podgorica pri Črnučah
Topographic unit:
Črnuče
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Novšak Matjaž Podgorica pri Ljubljani Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 89-93
Novšak Matjaž Podgorica Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 218