Report

Site name:
Poštela
Site features:
hoard
Settlement:
Razvanje (Zgornje Radvanje)
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pahič Stanko Naši kraji v pradavnini 2. Okrog Razvanja pred tisočletji Maribor 1985 99-100
Pahič Stanko Poštela Varstvo spomenikov 27 Ljubljana 1985 295, sl. 121
Pahič Stanko Poštela v sliki in besedi Maribor 1990
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 341
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 44,49
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 124, 144
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175
Švajncer Janez J. Vojni muzej Logatec: zakladi zgodovine Logatec 2016 100, 101