Report

Site name:
Vadiše = vila Bled = Suvobor
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
(Zazer)
Settlement:
Bled-Mlino
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ložar Rajko Arheološke najdbe na Bledu Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 10 Ljubljana 1929 58-60
Čadež Staroslovenski grobovi Slovenec, 19.3.1938 Ljubljana 1938
Ložar Rajko Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 184
Fünf Grabungen Ergeben wichtiges Fundgut aus Kärntens Vergangenheit Kärnten Zeitung, 30.12.1943 Klagenfurt 1943
Šašel Jaro, Valič Andrej Bled Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 164
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 189
Petru Peter Bled Varstvo spomenikov 25 Ljubljana 1983 264
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 115-117
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 106-107
Štih Peter Prva omemba Bleda v pisnih virih. Listina kralja Henrika II. za briksenškega škofa Albuina z dne 10. aprila 1004 (D.H.II.67) Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 7-34
Štular Benjamin Srednjeveška in novoveška lončenina iz Blejskega jezera Vestnik XX, Nezanano blejsko jezero, podvodna kulturna dediščina in rezultati arheoloških raziskav. Ljubljana 2008 73-76