Report

Site name:
dvorišče SAZU (Novi trg)
Site features:
settlement, flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- uničeno

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Korošec Josip, Stare France, Korošec Paola Arheološka poročila. Poročilo o izkopavanju v Ljubljani, Novem mestu in na Panorami v Ptuju Dela 1. razreda SAZU 3 Ljubljana 1950 22-27
Škerlj Božo Kostni ostanki treh staroslovanskih grobov, izkopanih na dvorišču SAZU v Ljubljani Arheološki vestnik 1/1-2 Ljubljana 1950 146-155
Korošec Paola Staroslovanske ostaline na dvorišču SAZU v Ljubljani. Slav Remains in the Courtyard of the Slovene Academy of Sciences and Arts Arheološki vestnik 2 Ljubljana 1951 156-183
Korošec Josip Arheološke najdbe iz dobe selitve narodov in zgodnjega srednjega veka. v: Zgodovina Ljubljane Ljubljana 1955 432-437
Šašel Jaro Ljubljana Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 190
Bregant Tatjana, Puš Ivan, Plesničar-Gec Ljudmila, Sivec Irena, Horvat Tine Pozdravljeni prednamci! Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka. Ancestral encounters. Ljubljana from Prehistory to the Middle Ages (Galerija in velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma, 15. junij - 25. oktober 1996) Ljubljana 1996 106
Čepič T., Ferle M., Horvat M., Mihevc B., Mušič B.V., Plesničar-Gec L., Šinkovec I., Šumi N., Zalar F., Žmuc I. Poselitev ljubljanske kotline - urbani razvoj Ljubljane. Settlement of the Ljubljana Basin- Urban Development of Ljubljana (Razstava Mestnega muzeja Lj. ob evropskem mesecu kulture na Ljubljanskem gradu, Ljubljana 1997 Ljubljana 1998 44-51
Nabergoj Tomaž Srednjeveška keramika iz Ljubljane in Ljubljanice. Iz zbirk Arheološkega oddelka Narodnega muzeja Slovenije. Medieval Pottery from Ljubljana and the Ljubljanica. From the Collections of the Archaeological Department of the National Museum of Slovenia Argo 42/1 Ljubljana 1999 41-42