Report

Site name:
Sadež = Puhkov vrt
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Črnomelj
Topographic unit:
Črnomelj
Topographic area:
Črnomelj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- vprašljivo najdišče!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Šmid Walter (Schmid) Altslovenische Gräber Krains Carniola 1 Laibach 1908 37-38
Schmid Walter Staroslovanski grobovi v Bohinju Ljubljanski zvon 28 Ljubljana 1908 105
Korošec Josip Ali so južni Slovani tudi sežigali svoje mrliče? Zbornik Filozofske fakultete 2 Ljubljana 1955 96-97
Knez Tone Staroslovanske najdbe na Dolenjskem in v Beli krajini. Frühslawische Funde aus Dolenjsko (Unterkrain) und Bela krajina (Weisskrain) Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 390
Knez Tone Bela krajina v prazgodovini in antiki Prešernov koledar 1969 Ljubljana 1968 85
Knez Tone Črnomelj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 240
Dular Janez Topografsko področje XI (Bela krajina) Arheološka topografija Slovenije. Ljubljana 1985 57