Report

Site name:
Štrucljevo gradišče
Site features:
fortificationS
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Brezje
Topographic unit:
Mozirje
Topographic area:
Šoštanj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Orožen I. Dekanat Oberburg 1877 195
Vrečer R. Savinjska dolina 1930 99
Bolta Lojze Slovensko gradište kod Mozirja Starinar 7-8, 1956-57 Beograd 1957 335
Bolta Alojz Kronika 6 Ljubljana 1958 98
Kolšek Vera, Bolta Alojz Štrucljevo gradišče pri Mozirju Varstvo spomenikov 8, 1960-61 Ljubljana 1962 218
Pahič Stanko Brezje Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 269
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 483