Report

Site name:
Sv. Peter (Hrvaški trg)
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
900 - 1100
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ložar Rajko Dve najdbi izstaroslovenske dobe Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 18 Ljubljana 1937 135-137
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 sl. 40
Korošec Paola Staroslovanski grob pri cerkvi Sv. Petra v Ljubljani. Altslawisches Grab bei der St. Peters-Kirche in Ljubljana Arheološki vestnik 4 Ljubljana 1953 324-327
Korošec Josip Arheološke najdbe iz dobe selitve narodov in zgodnjega srednjega veka. v: Zgodovina Ljubljane Ljubljana 1955 430-431
Slabe Marijan Ljubljana Varstvo spomenikov 15, 1970 Ljubljana 1972 178
Šašel Jaro Ljubljana Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 190
Slabe Marijan Ljubljana Varstvo spomenikov 21 Ljubljana 1977 287-288
Slabe Marijan Ljubljana - Šempeter Varstvo spomenikov 22 Ljubljana 1979 323
Slabe Marijan Ljubljana - Šempeter Varstvo spomenikov 25 Ljubljana 1983 263
Čepič T., Ferle M., Horvat M., Mihevc B., Mušič B.V., Plesničar-Gec L., Šinkovec I., Šumi N., Zalar F., Žmuc I. Poselitev ljubljanske kotline - urbani razvoj Ljubljane. Settlement of the Ljubljana Basin- Urban Development of Ljubljana (Razstava Mestnega muzeja Lj. ob evropskem mesecu kulture na Ljubljanskem gradu, Ljubljana 1997 Ljubljana 1998 44-51
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 376
Knific Timotej Ljubljanica po naselitvi Slovanov Ljubljanica, kulturna dediščina reke Ljubljana 2009 123-127