Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_z0033
Number:
1
Grave features:
pit only
Grave description:
Grob štev. 32 in 33 (K). To je dvojni grob, skelet 32 leži na skeletu 33. Skupni grob dveh odraslih oseb. Pokop je bil izvršen tako, da je višje ležeči bil položen na desno stran spodaj ležečega. Zgornji skelet ima desno roko stegnjeno ob trupu, levo pa upognjeno in ležečo v hipogastrični legi. Spodnji skelet ima desno roko rahlo upognjeno, oba pokopa sta bila izvršena istočasno ali pa z zelo kratko časovno razliko. Grobna jama je vkopana v konglomerat deloma pa tudi v ilovico, 1,6 m pod današnjo površino. Dno grobne jame je neravno. Po grobni jami so sledovi oglja. Skelet 32 je bil dolg l,61, akromiom 0,35, Ilion 0,3 humerus 0,32, ulna 0,22, femur 0,44 in tibia 0,37 m, Skeleta sta ležala neposredno nad peto zidu C. V grobu ni bilo pridevkov. Skelet 32 leži v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodni strani (upoštevati odklon od osnovne smeri vzhod-zahod, tako na pr. skelet 32 leži S-JV).