Report

Site name:
sv. Križ
Site features:
stray find
Time span:
900 - 1000
Settlement:
Sedlo
Topographic unit:
Breginj
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- na zahodnem delu pokopališča, nekaj metrov zahodno od cerkvene lope -- najden v začetku 2012 pri kopanju grobne jame na pokopališču

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 435
Mlinar Miha, Gerbec Teja, Laharnar Boštjan Kot nekoč. Breginjski kot v arheoloških dobah Tolmin 2014 20, 49