Report

Site name:
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
1150 - 1500
Settlement:
Štatenberk
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Južno nad vasjo Štatenberk, Severovzhodni obronek Trebanjskega hriba nad dolino Radulje. Grajsko ruševino obdaja že precej zasut obrambni jarek (68 x 53 m).