Report

Site name:
Zajčev grad
Site features:
settlement
Settlement:
Kebel
Topographic unit:
Oplotnica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Mišič Lik in mik zelenega Pohorja 1953 56
Pahič Stanko Kebel Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 307
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 484