Report

Site name:
Veliki Kolečaj
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
300 - 600
Settlement:
Zapudje
Topographic unit:
Dragatuš
Topographic area:
Črnomelj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: hrib s strmimi pobočji, Naselbina ima še vedno dobro ohranjen obodni obrambni sistem, ki mu lahko sledimo po vsej dolžini. Sledimo mu kot dobro vidni terasi, ki je najbolj razpoznavna na južnem, manj na strmem pobočju..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,