Report

Site name:
Sv. Tomaž
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
300 - 650
Settlement:
Britof
Topographic unit:
Predoslje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: V okolici cerkve sv. Tomaža, Ob cerkvi Sv. Tomaža so bili najdeni ostanki zidov in poznoantična keramika. V ruševino so bili vkopani domnevno zgodnjesrednjeveški grobovi. Če je možno keramiko povezati z zidovi, gre za eno redkih nižinskih poznaontičnih naselbin..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: nižinska naselbina.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, datacija je zgolj okvirna