Report

Site name:
Pod Vovkom
Site features:
stray find
Time span:
700 - 900
Settlement:
Bela Cerkev
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– slučajna najdba (skupaj z delom Lt zapestnice, nekaj neopredeljive lončenine in Ha predmeti; brez stratigrafije) – ustna informacija B. Križ, 5. jan. 2010

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Križ Borut Bela cerkev – Pod Vovkom Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 94
Knific Timotej Predmeti orientalskega izvora z zgodnjesrednjeveških najdišč v Sloveniji Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 36-37