Report

Site name:
Svete Gore
Site features:
burials next to / in the church, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, Slope - burial ground, Elevation, cemetery
Time span:
920 - 1020
Settlement:
Zagaj
Topographic unit:
Bistrica ob Sotli
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Glede na pridatke v grobovih lahko grobišče zanesljivo datiramo v čas med začetkom druge četrtine 10. in v prvo četrtino 11. stoletja..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Vrh svetih gor. Koord. predstavljata centroid topografsko zaokrožene grobiščne celote, ki je rekonstruirana po Korošec (1976). Koord. južno od Boštjanove kapele, tu odkriti prvi trije grobovi x=15,661091 46,045204., Zgodnjesrednjeveško (slovansko) grobišče na najdišču Svete gore, je štelo 16 grobov z okoli 27 pokopi (Korošec 1976, 485). Leta 1967 so vzhodno ob kapeli sv. Boštjana odkrili prvi zgodnjesrednjeveški grob (grob 1) orientiran V-Z (Korošec 1967, 102-103), ki je imel pridane 4 naglavne obročke in prstana (Korošec 1969, 243; T.1: 1-6). Prvi par naglavnih obročkov NO1300_0610 je bil najden ob glavi. Na istem mestu (op. J.R. ni jasno ali ob glavi ali na mestu groba, prim. Korošec 1969, 343, ista 1967, 103) je bi