Report

Site name:
Ljubična gora
Site features:
Elevation, treasure , Tool, Treasure in the settlement
Time span:
350 - 400
Settlement:
Zbelovska gora
Topographic unit:
Loče
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na Ljubični gori,.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Knific, Bitenc datirata zaklad v 6. - 7. st., Ciglenečki po novejših primerjavah v 4. st..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja