Report

Site name:
Kapiteljska njiva
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Cremation grave, Barrows, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Ceramics
Time span:
630 - 670
Settlement:
Novo mesto
Topographic unit:
Novo mesto
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: v gomili XIV, 480, k. o. Novo mesto, Sekundarni vkop z žaro v prazgodovinsko gomilo na Kapiteljski njivi..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, naravoslovna, sintetična analiza objavljena in lastna, C14 + gradivo (= lonec).Natančnost lokacije: natančna lokacija