Report

Site name:
Sv. Ana
Site features:
Single find, Building equipment
Time span:
800 - 1000
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: samostan Sv.Ane. Kamen je tu zanesljivo drugotno, ker so izkopavanja 2007 pokazala, da je bil prostor poseljen šele od konca srednjega veka dalje (Daša Pavlovič, VS 44, 2008, 96-99). Navedene so koord. samostana sv. Ane, ki ne pomeni izvornega mesta najdbe!, Fragment kamnite korne pregraje odkrit v samostanu sv. Ane je tu v drugotni legi..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: najdišče ni locirano