Report

Site name:
Sv. Križ
Site features:
there is no elevation, Cult place
Time span:
1150 - 2020
Settlement:
Poljčane
Topographic unit:
Poljčane
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na izravnanem delu blagega pobočja, na mestu, kjer potok Bela priteče v Dravinjsko dolino, na robu naselja Zgornje Poljčane., *20 k.o. Poljčane, Zidana cerkev.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, V romaniko staro cerkev datira značilno od zunanje strani odprto okno s polkrožnim vrhom. Čas nastanka te cerkve opredeljuje napis z omembo ustanovitelja cerkve, ki je bil vklesan na zadnjo stran rimskodobnega Mitrovega žrtvenika: "Ustanovitelj te cerkve je Iring blagega spomina". Verjetno gre za Iringa iz rodu breško-selških, ki je omenjen v listini iz leta 1157. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je bila cerkev zgrajena pred koncem 12. stoletja.