Report

Site name:
Sv. Andrej
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
880 - 2020
Settlement:
Mošnje
Topographic unit:
Črnivec
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, 4 okostja pred zahodno fasado SV. Andreja, v premetani plasti polmesečasti naglavni obroček NO0600_0610.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: pred zahodno fasado SV. Andreja, ravnina savske terase