Report

Site name:
Site features:
Single find, Coins
Time span:
741 - 1050
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Raztresene najdbe novcev..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Novci od Konstantina V in Leona IV (741-775) do Teodore (1042-1050).Natančnost lokacije: najbližje naselje