Report

Site name:
Hl. Daniel
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
870 - 2020
Settlement:
St. Daniel
Topographic unit:
Dellach - Dole
Topographic area:
Hermagor - Šmohor
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: cerkev v središču vasi, zložno pobočje, ki se spušča proti jugozahodu.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Faze cerkvenih gradenj so datirane umetnostnozgodovinsko, pri čemer literatura začetek historično, shematično postavlja v čas okoli 800 kot začetek delovanja Ogleja. Gradivo iz pripadajočih grobov se kopiči od 870 dalje. Ni verjetno, da bi cerkev stala 70 let brez pokopališča, potem pa ga nenadoma dobila.