Report

Site name:
Vodiškarjeva hiša
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
900 - 2021
Settlement:
Nevlje
Topographic unit:
Kamnik
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: prostor Vodiškarjeve hiše, Vodiškarjeva hiša stoji na robu rečne terase na levem bregu Nevljice nad njeno poplavno ravnico. Razdalja do Sv. Jurija severovzhodno je 120 m..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Odlomki loncev z ustji S2, S3, S6, kažejo obstoj najpozneje v 10. st.