Report

Site name:
Grave, object, SU:
Slovenija, neznano
Artefact ID:
S 3006
Time span:
1 - 1
Artefact:
kitchenware
Artefact features:
PO2A3, inconsistent colour outside, inconsistent colour inside, inconsistent fabric, silica (additive), limestone (additive), many additives, unevenly sized additives, one wavy line, pot, base disk, possibly with marking, whole, rim smoothened, burnt remains, still base
Rim diameter outside:
10.10 cm
Botton diameter outside:
8 cm
Body diameter outside:
11.20 cm
Rim diameter inside:
7.70 cm
Height outside:
12.80 cm
Height of the widest part:
8 cm
Height of the narrowest part of the neck (from botton):
11.50 cm
Body thickness:
0.40 cm
Artefact description:
- neznano najdišče; prismojeni ostanki zunaj in znotraj; svetleča površina zunaj in znotraj; Stojna ploskev dna je poškodovana, na sredini je izboklinica, ali je to del znaka, ni razvidno, glede na celotno izvedbo bi šlo lahko za ostanek znaka kot na dnu V 82 (malteški križ v krogu); telo je zelo nesomerno; rob je ponekod bolj ravno odrezan, ponekod bolj zaobljen