Report

Site name:
Ponikve pri Trebnjem
Site features:
Unfortified settlement, small settlement, ground floor buildings, Terrace edge / embankment, settlement, Ceramics, Ecofacts
Time span:
640 - 770
Settlement:
Gornje (= Gorenje) Ponikve
Topographic unit:
Trebnje
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Odvzeto po SAS-ovi objavi., Na veččasovnem najdišču Ponikve pri Trebnjem so bili odkriti ostanki manjše zgodnjesrednjeveške naselbine odprtega tipa, v neposredni bližini reke Temenice. V petih zgodnjesrednjeveških jamah (jama št. 9-13) so med prevladujočo zgodnjesrednjeveško lončenino, odkrili tudi odlomke prazgodovinske in antične lončenine ter drobce kosti, oglja, odlomek brusa, kose železove rude, itd. (Ravnik in Tica 2018, 48-52 in 274-295). C14 datiranje vzorcev oglja iz štirih jam (Ravnik in Tica 2018, 76-77), je pokazalo pozno ?.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Objavljena lončenina je samo S2, kar kaže na začetek v 7. st. in konec pred 770. V obdobju 640 in 770 se srečujejo tudi c14 datacije.