Report

Site name:
sv. Janez = Šentviška gora
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
1400 - 1753
Settlement:
Čatež ob Savi
Topographic unit:
Čatež ob Savi
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: prib. 150 m vzhodno od današnje cerkvice sv. Vida, V topografskih zabeležkah, ki jih je Uroš Bavec priložil svojem magistrskem delu (Bavec 2001), je omemba stare cerkve na Šentviški gori, ki naj bi stala ca. 150 m vzhodneje od dan. c. sv. Vida. Podatek je posredoval župnik Jože Pacek (Bavec 2001, 62). Dodatno je potrjena še leta 1753 v vizitacijskih spisih, kotc. sv. Janeza Evangelista (vir: Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Vida na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena, Brežice, 07.07.2009, št. 620-1/2009)..Kakovost podatkov in datiranje: pisni vir, brez konteksta, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Drugačno najdišče ali najdba: V pisnih virih izpričan obstoj še ene cerkve na vzpetini, kjer stoji romanska c. sv. Vida.