Report

Site name:
Sv. Kolomban
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Kolomban
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , 1136/7 in 1147/1 k. o. Jernej, Na območju "Kolomban - Arheološko najdišče sv. Kolomban (EŠD 1378)" so med izkopavanji 2017-2018 potrdili obstoj zgodnjesrednjeveške cerkve in sočasnega grobišča ob njej (Klasinc in Klasinc 2018). V ruševinah najkasneje med vojno (1941-1945) opuščene cerkve sv. Kolombana (Fabec 2017, 17, drugače prim. Klasinc in Klasinc 2018, 25) je bila odkrita tudi spolija - del grede iz 9. stoletja, prvič objavljena leta 1977 (Sagadin 1977, Sl. 28). Leta 2017 so odkrili dodatne kamnite arhitekturne člene (iz biokalk??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????$??????????????????????????Ä????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: Omenjene steklene jagode kot pridatek v enem grobu (Klasinc in Klasinc 2018)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,