Report

Site name:
Hemmaberg - Junska gora
Site features:
Cult place
Time span:
400 - 610
Settlement:
Slowenjach - Slovenje
Topographic unit:
Globasnitz - Globasnica
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na vrhu Junske gore, V poznoantični naselbini, ki je interpretirana kot romarsko središče, je bila najprej na začetku 5. st. postavljena 1. cerkev, nato pa na začetku 6. st. še dve dvojni (vzhodni in zahodni cerkveni kompleks). Za zahodni cerkveni kompleks domnevajo povezavo z arianci in uničenje in profano rabo že od srtedine 6. st dalje (Ladstätter). Kasneje (sredi 6. st.) je bila na mestu, kjer je današnja cerkev sv. Heme, postavljena še ena, šesta cerkev (glej ID 10000628).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Prva cerkev iz začetka 5. st. dve dvojni postavljeni istočasno na začetku 6., obnovljene (mozaiki) sredi 6. st.