Report

Site name:
Hemmaberg - Junska gora (pod današnjo cerkvijo)
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
540 - 2021
Settlement:
Slowenjach - Slovenje
Topographic unit:
Globasnitz - Globasnica
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Cerkev Eitler stratigrafsko in stavbno tipokronološkom postavlja tik pred sredino 6. st., hkrati dopušča možnost, da je stala do izgradnje gotske cerkve na istih temeljih, z oltarjem na istem mestu..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: pod sedanjo cerkvijo sv. Heme, Na utrjenem vrhu Junske gore.