Report

Site name:
Vergerijev trg
Site features:
a burial ground without a church, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics
Time span:
902 - 1072
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na skrajnem severnem predelu koprskega otoka, na območju severnega obzidja, na stičišču Vergerijevega trga in Ulice Izolska vrata..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Odkriti so bili trije grobovi, odkopan le grob G_1, ki je vseboval človeške kosti najmanj štirih odraslih oseb in treh otrok. Grob je bil brez pridatkov, v polnilu se je nahajal zgolj en odlomek domnevno zgodnjesrednjeveške keramike. Za točen časovni okvir je bila izvedena radiokarbonska datacije človeških kosti. Vzorca kosti sta bila datirana v časovni razpon 902 ± 45 BP in 1072 ± 45 BP (Djokić 2016, 4).