Report

Site name:
Sv. Urh v Tolminu
Site features:
burials next to / in the church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Tool, Costume and jewelry
Time span:
870 - 2021
Settlement:
Tolmin
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Časovno določljivi so kosi nakita, ki pa so ratresene najdbe iz prekopanih grobov. Vsekakor najstarejša sta poškodovana naglavna obročka, pri katerih je en zaključek locna kaveljček, drugi se zdi koničast, tam bi lahko pričakovali odlomljeno zanko. Po 910 taki niso več v uporabi. Kakorkoli začetek pokopavanja že v zadnji tretjini 9. st. je zelo verjeten..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: prostor okoli cerkve sv. Urha, Najnižja soška terasa, prostor ob levem bregu Soče. Tam mimo je vodila stara pot med Volčami in Tolminom (med Furlanijo in Kranjsko), tam je bil prehod preko Soče.