Report

Site name:
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
900 - 1200
Settlement:
St. Justina
Topographic unit:
Assling
Topographic area:
Lienz
Region:
Tirol
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: ob pokopališkem zidu, vzhodno ob kapeli, Vrh skalne kope..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Delno podobno posodju s Krvavca, Stadler postavlja v 11. in 12. st., vendar ne vidim, zakaj bi bilo 10. st. izvzeto.