Report

Site name:
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
680 - 730
Settlement:
Gradiček
Topographic unit:
Krka
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Avtorja (Porenta, Stergar, Lib. 45460) datirata jamo z lončenino v čas okoli 700..Opis lokacije in najdišča: ježa nad cesto Krka - Gradiček, nasproti znamenja, 768/1. k. o. Krka, Zložno pobočje, ki se spušča proti desnemu bregu Krke. V 4 x 1,5 m veliki jami so bili odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine..Natančnost lokacije: natančna lokacija