Report

Site name:
Geraser Feld
Site features:
stray find
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Fugnitz
Topographic unit:
Horn (po lit.: Geras)
Topographic area:
Horn
Region:
Lower Austria
Country:
Austria

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Maurer Hermann Fugnitz Fundberichte aus Österreich 16, 1977 Wien 1978 448-450
Sagadin Milan Poznoantična in staroslovanska najdišča v Jeseniški občini Jeseniški zbornik 5 Kranj 1985 382
Čop D. Imena krajev v jeseniški občini in njihov izvor Jeseniški zbornik 7 Kranj 1995 161-171