Report

Site name:
sv. Mohor in Fortunata (Felicijan)
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
1100 - 1914
Settlement:
Matena
Topographic unit:
Ig
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: pri podružni cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata (dans je je to sv. Mohor in Felicijan), Pri cerkvi v več sondah odkrili ostanke lončenine in kovinskih najdb (žeblji, svetinjica, beneški novec) iz več arheoloških dob. Ni pa grobišča in zgodnjesrednjeveških najdb (prim. Vuga 1981, 287-293). Omemba izkopa apnenice pred 1914..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,