Report

Site name:
sv. Marija Magdalena (na Homu)
Site features:
hoard
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Matke
Topographic unit:
Prebold
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- na travnatem V pobočju pod cerkvijo -- v vodniku pripisano 18. st. oz. mlajše

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Frührer durch die Sammlungen des Localmuseums der Stadt Cili Celje 1889 28 (št. 22)
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 117, 124, 145