Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1973_z0241
Time span:
800 - 870
Number:
1
Grave depth from:
0.50 m
Grave depth to:
0.50 m
Declination from north:
105 °
Grave features:
board, pit lined with stones, human, glass in the filling, burial (not mound), head circlet, necklace, unknown, money, coin, ring
Body ID:
1973_z0241
Min age:
20
Max age:
25
Grave description:
Grob 1973_z0241 (G05) Grobna jama. Ovalna, delno je bila vkopana v konglomeratno osnovo, na severni strani je bila obložena s kamni. Pod okostjem so bili ostanki deske. Okostje je bilo v globini 0,50 m. Azimut 105°. Zasutje. Odlomek steklene plošče (14). Okostje. Ženska, 20–25 let. Odkopali so samo del okostja. Levica je bila iztegnjena ob trupu, desnica je bila zapognjena na medenico. Pridatki. Dva naglavna obročka (1, 2) na levem spodnjem delu prsnega koša, naglavni obroček (3) levo ob glavi. Prstan (4) ob levi dlani, prstan (6) ob desni dlani. Prstan (5) desno od desne stegnenice. Še 3 prstani (7–9) v bližini (niso narisani na podrobni terenski risbi). Ogrlica (10) okoli vratu, posamične jagode (11) proti ramenom, sredi prsi sprimek lesa in tkanine (12). Med prsnim košem in medenico desno sprimek več kovinskih predmetov (13). (1) Bronast naglavni obroček z zanko in kaveljčkom. Locen je uvit v zanko, na katero je vdeta okroglasta steklena jagoda iz prozornega zelenkastomodrikastega stekla (dol. 9,5 mm, š. 12 mm). Mere: š. 22,0 mm, v. 43,0 mm, deb. 0,7 mm, t. 2,0 g. Inv. št. GM KFC 590. (2) Odlomek bronastega naglavnega obročka. En konec manjka, drugi je imel zanko. Locen je uvit v zanko, na katero je vdeta steklena jagoda iz prozornega rumenkastega stekla. V jagodi je cevčica iz bronaste pločevine (dol. 11,7 mm, š. 9,2 mm). Mere: v. 34,0 mm, deb. 0,5 mm, t. 0,9 g. Inv. št. GM KFC 591. (3) Srebrn desnosučen naglavni obroček s kovano zanko in kaveljčkom. Mere: š. 35,0 mm, v. 38,0 mm, deb. 1,1 mm, t. 1,3 g. Inv. št. GM KFC 592. (4) Bronast prstan iz pločevine s trakastim prerezom in zravno odrezanima koncema ter z rombično razširitvijo locna, ki ima okras krožcev s piko. Konca sta bila speta z zakovico. Mere: pr. 19,0 mm x 17,0 mm, š. 10,0 mm, t. 0,8 g. Inv. št. GM KFC 593. (5) Bronast prstan z žlebljenim pravokotnim prerezom, konca sta poškodovana, speta sta bila z bronasto zakovico. Mere: pr. 23,0 x 26,0 mm, š. 4,0 mm, t. 1,1 g. Inv. št. GM KFC 594. (6) Bronast ulit nesklenjen prstan s trikotastim prerezom in s presegajočima ravno odrezanima koncema. Mere: pr. 18,0 mm, š. 4,0 mm, t. 1,5 g. Inv. št. GM KFC 595. (7) Poškodovan ulit bronast prstan z D prerezom. Mere: pr. 22,0 mm, š. 4,0 mm, t. 1,3 g. Inv. št. GM KFC 596. (8) Odlomek bronastega prstana, prerez trakast, z izboklino. Obodni greben licna je razčlenjen s prečnimi vrezi. Mere: š. 3,0 mm, t. 0,4 g. Inv. št. GM KFC 597. (9) Odlomek ulitega bronastega prstana z D prerezom. Locen je okrašen s podolžnima žlebičema, ki potekata vzdolžno ob robu locna. Mere: š. 3,0 mm, t. 0,6 g. Inv. št. GM KFC 598. (10) Dvokonična jagoda iz prozornega mehurčkastega modrikastega stekla (dol. 4,1 mm, š. 6,3 mm), sodčasta jagoda iz prosojnega svetlomodrega stekla (dol. 4 mm, š. 4 mm), svitkasta jagoda iz temnomodrega prosojnega stekla (dol. 2,8 mm, š. 4,3 mm), sodčasta jagoda iz prosojnega temnomodrega stekla (dol. 5,4 mm, š. 6,1 mm), valjasta jagoda iz temnozelenega prosojnega stekla (dol. 8 mm, š. 3,3 mm), svitkasta jagoda iz prosojnega temnomodrega pramenastega stekla (dol. 3,8 mm, š. 6,8 mm), svitkasta jagoda iz prosojnega temnomodrega stekla (dol. 3,1 mm, š. 5,6 mm), valjasta jagoda iz temnozelenega pramenastega stekla (dol. 2,8 mm, š. 4,1 mm), kroglasta jagoda iz modrega prosojnega stekla (dol. 3,8 mm, š. 4,1 mm). Skupna teža 1,2 g. Inv. št. GM KFC 599a. (11) 3 okroglaste steklene jagode iz prozornega brezbarvnega mehurčkastega stekla. Z ene strani v njih tičijo ostanki železne žičke (dol. 4,5–5 mm, š.4,5–6 mm). 7 kroglastih jagod iz prozornega rumenkastega mehirčkastega stekla. Z ene strani v njih tičijo ostanki železne žičke, pri eni bronaste (dol. 3,5–7,5 mm, š. 4,5–7 mm). Skupna teža 2,4 g. Inv. št. GM KFC 599b. Gre za zaključke verižic, obeskov na najmanj treh različnih naglavnih obročkih. Gre za naglavne obročke z več zankami na locnu. (12) Rjast sprimek s sledovi lesene deščice, pod katero sta najmanj dve plasti tkanine (križno tkanje 16 x 10 niti/cm2), pod tkanino najmanj ena svitkasta jagoda iz neznane snovi (dol. 5,8 mm, š. 11,2 x 13,2 mm). Mere: š. 60,0 mm, d. 80,0 mm, deb. 20,0 mm, t. 47,0 g. Inv. št. GM KFC 600. (13) Sprimek, v katerem je prepoznavnih 8 preluknjanih bronastih (rimskih) novcev, 1 bronasta jagoda (dol. 6 mm, š. 9 mm), 1 odlomek brona ter več odlomkov železne verižice. Na enem od novcev je ohranjen odtis tkanine (križno tkanje 12 x 10 niti/cm2). Skupna teža 28,5 g. Inv. št. GM KFC 601. Opomba. Okostje je segalo pod temelj cerkve. “Nivo groba” je bil od mlajših zgornjih grobov ločen s plastjo rumene ilovice, ki je bila pomešana s kamenjem. Za enega od naglavnih obročkov (1 ali 2) je na terenski risbi pripomba, da je ukraden, vendar ni bil. Skica obročka (3) na tej risbi ne ustreza dejanskemu stanju. Komentar. Glede na ostanke lesene deščice (12) ter veliko število kovinskega in steklenega nakita, ki je ležal po trebuhu in okolici, je ena od možnosti, da so pokojnici položili v grob skrinjico z nakitom, ki je razpadla in razsula vsebino (5, 7–9, 11-13). To pomeni, da bi običajne pridatke sestavljali predmeti (3, 4, 6, 10), ki jih je nosila pokojnica v času pokopa. Pričakovati je, da so predmeti iz skrinjice kot celota starejši. Slabost te razlage je, da je težko pojasniti, kako bi se vsebina skrinjice tako razsula. Zaradi uporabe sile? Kosti spodnjega obraznega dela lobanje so ležale razbito. Pri steklenih jagodah lahko ločimo tiste, ki jih je mogoče nanizati na vrvico (10) od tistih, ki so visele na koncu obeskov naglavnih obročkov (11). V grobu so ležale vsaj delno pomešane. Razvrstitev na podrobni terenski risbi je nedvomno domišljijska. Terenska fotografija jagod kaže oboje zložene v vrsto na levi lopatici. Zdi se, da gre za fotogenično razvrstitev predmetov za terenski posnetek. Tako kot je iz primerjave fotografij razvidno, da so enega (2) od obeh naglavnih obročkov (1, 2) za fotografiranje prestavili levo od glave. Tudi če so jagode res umetno razvrstili, so ležale ene blizu drugih. Če pa ležijo in situ, je uganka še večja, ker niso mogle biti nanizane na vrvico. Od tu dalje je več možnih razlag. Ena je, da je pokojnica imela ogrlico in še več naglavnih obročkov, ki so imeli obeske z jagodami, se pa od teh obročkov ni ohranila nobena druga sled, razen jagod. Obratna možnost je, da pokojnica ni imela takih naglavnih obročkov in niti ogrlice ne, pač pa so vse jagode iz vsebine omenjene skrinjice. Tretja možnost je, da so bile jagode vsaka posebej položene v grob v vrsto. Ta možnost se povezuje z zgornjim vprašanjem, kako bi se vsebina skrinjice lahko tako pravilno razsula po grobu. Ne pozabimo, prstani (5, 7–9) so bili na vzhodu, jagode (11) na zahodu, naglavna obročka (1, 2) na severu, skupek novcev in verižnih obročkov (13) na jugu ter skrinjica (12) na sredini. Možno je, da je bila vsaka skupina predmetov posebej zavita v krpo blaga. So torej pogrebci skrbno razmestili vse naštete predmete po grobu? In so bili tako postavljeni sploh vsi predmeti v grobu? Navsezadnje je bil tudi obroček (3) nenavadno daleč od lobanje in celo brez para na drugi strani. Predmet (terenski dnevnik ga ne omenja) iz zasutja. (14) Odlomek steklene plošče iz rumenkastega prozornega stekla. Okensko steklo? Inv. št. GM KFC 599c.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma1972 in 2010 Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37 / Grobišče Župna cerkev v Kranju 2 Ljubljana 2017 244