Report

Site name:
Site features:
burials next to / in the church, plaine - burial ground, Elevation, cemetery
Settlement:
Draga
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: podružna cerkev Sv. Helene,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Trenutno premalo podatkov za zgodnjesrednjeveško datacijo.