Report

Site name:
Turnišče - vzhod
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
630 - 750
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na platoju med dvema ježama dravskih rečnih teras, ok. 2 m nad spodnjo in 3 m pod zgornjo teraso, na trasi hitre ceste proti Puchovemu mostu, vzhodno od graščine Turnišče., Odkritih je bilo 5 ovalnih jam, velikosti od 1m x 1m do 2m x 2m. Največji dve med njimi sta bili obdani z jamami za kole..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Na podlagi ustij skupin S2 in S3 ter odsotnosti starejših in mlajših ustij lahko naselbino datiramo med drugo četrtino 7 in drugo četrtino 8. stoletja.