Report

Site name:
Krstenica
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, other household items, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
800 - 2021
Settlement:
Stara Fužina
Topographic unit:
Srednja vas v Bohinju
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Visokogorska planina se nahaja na travnatem slemenu, ki se proti severu nadaljuje v dolg greben Stogov, Visokogorska planina se nahaja na travnatem slemenu, ki se proti severu nadaljuje v dolg greben Stogov. Drobne najdbe, od katerih večino predstavlja lončenina, izvirajo s treh manjših območij..Sezonska naselbina pastirjev, verjetno v nekem obdobju tudi rudarjev..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Ustja S4, S5, S6 kažejo zanesljivo poselitev v 9. in 10. st., kar potrjuje tudi C14 datacija. Lončenina nato kaže stalno uporabo prostora do danes.