Report

Site name:
Bled - Partizanska cesta
Site features:
there is no elevation, communication, Coins
Time span:
300 - 2021
Settlement:
Bled
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na območju ceste pred hiš št. 5., Izkopavanja na trasi današnje Partizanske ceste so pod današnjim cestiščem na več odsekih odkrila neprekinjeno serijo cestnih nasutij iz različnih obdobij. Na najstarejšem cestišču (s kolesnicami), je bil odkrit močno obrabljen novec iz 3. stoletja. Ob cestišču sta bili odkriti shrambeni jami vkopani iz antične hodne površine. V neposredni bližini je bilo manjše poznoantično grobišče. Najdišče kot celota se je najverjetneje navezovalo na komunikacijo iz Bleda proti Zasipu ali čez Savo pri Piškovci, mimo.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb,