Report

Site name:
Site features:
Skeleton grave, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, cemetery, weapons
Time span:
900 - 1000
Hamlet:
Münichholz
Settlement:
Steyr
Topographic unit:
Steyr
Topographic area:
Steyr
Region:
Upper Austria
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na spodnji terasi na desnem bregu reke Enns, pri izkopu za hišo, Obronek spodnje terase na desnem bregu Aniže. Blizu naselbinske jame pod severno obvoznico?.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, sulična ost.Natančnost lokacije: najbližje naselje