Report

Site name:
(Sv. Janez)
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, Building equipment, Costume and jewelry, Coins
Time span:
350 - 650
Hamlet:
Predloka
Settlement:
Loka
Topographic unit:
Črni Kal
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Severno in vzhodno od cerkvice sv. janeza Krstnika, Severno in vzhodno od cerkvice sv. Janeza Krstnika, na vzpetinici so bili odkriti ostanki več zgradb.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Gre za kontinuiteto poselitve iz zgodnjerimskega preko poznorimskega obdobja vsaj do konca antike. Verjetno tudi ZSV poselitev že porušenih antičnih stavb.