Report

Site name:
Kupišnjek
Site features:
fortificationS
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Gradišče
Topographic unit:
Tišina
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Krajevni leksikon Dravske banovine Ljubljana 1937 464
Šašel Jaro Donesek z zgodovini Prekmurja Kronika 5 Ljubljana 1955 43
Pahič Stanko Gradišče Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 337
Horvat Šavel Irena Gradišče Varstvo spomenikov 29 Ljubljana 1987 292