Report

Site name:
Zgornje Radvanje
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
630 - 860
Hamlet:
Zgornje Radvanje
Settlement:
Maribor
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na polju med Zgornjim in Spodnjim Radvanjem, 300 m od vznožja Pohorja, Večja ovalna jama z zgodnjesrednjeveško lončenino..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Na robu izkopnega polja je bila odkrita ena sama jama. Obseg naselbine ni znan..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Naselbinske ostanke lahko na podlagi lončenine datiramo med drugo tretjino 7. in 9. stoletje.